Search EMMA

Home - dk

Last updated: 10 Nov 2006

      Introduction text in English Introduction text in Norwegian Introduction text in Spanish Introduction text in Dutch Introduction text in Danish Introduction text in Swedish Introduction text in Latvian Introduction text in Greek Introduction text in Italian Introduction text in Romanian Introduction text in French Introduction text in Slovenian Introduction text in German Introduction text in German Introduction text in Hungarian
 

Velkommen til EMMA portalen


Denne portal er udviklet af et europæisk konsortium (se Partners) og støttes som et Grundtvig 4 netværk i Sokrates, EUs rammeprogram for almen uddannelse.

EMMA netværket ønsker at skabe opmærksomhed om problemstillinger om ’numeracy’. ’Numeracy’ er viden og færdigheder som er relevante for at klare og håndtere matematiske krav i forskellige situationer. Selv i lande med høj opmærksomhed på dette område, kan uddannelses- og kursusgivere mangle passende strategier, tilgange og didaktiske metoder som kan støtte voksne – individuelt og som medarbejdergruppe til at styrke deres niveau.

Europæiske forskere, eksperter og politikere har brug for netværket til at:

  • Styrke opmærksomheden på problemfeltets rækkevidde og på mulige strategier til afhjælpning
  • Udveksle forskningsresultater, erfaringer fra god praksis og nye didaktiske tilgange
  • Diskutere nye anbefalinger som kan anvendes af politikere

Hvis du er underviser, forsker eller politiker inden for voksnes ’numeracy’, så er du velkommen til at surfe omkring på netstedet og også til at deltage i netværket på portalens interaktive områder.
Er du med i et lignende projekt, nationalt eller internationalt, som vi endnu ikke henviser til på vores sider, vil vi sætte pris på at du henvender dig.

The copyrights are with the author of the publication. All rights to the translated product are owned by the EMMA consortium through the subcontracting partner, who has the copyright to the original text or has obtained publishing permission from the copyright owner.

Webmaster