Search EMMA

Home - du

Last updated: 10 Nov 2006

      Introduction text in English Introduction text in Norwegian Introduction text in Spanish Introduction text in Dutch Introduction text in Danish Introduction text in Swedish Introduction text in Latvian Introduction text in Greek Introduction text in Italian Introduction text in Romanian Introduction text in French Introduction text in Slovenian Introduction text in German Introduction text in German Introduction text in Hungarian
 

Welkom op het EMMA gecijferdheid portaal


 

Dit portaal wordt gerealiseerd door een Europees consortium (zie partners) en gesubsidieerd via de Grundtvig 4 actie van het Socrates Programma.

Het EMMA netwerk wil aandacht besteden aan de gecijferdheidsproblematiek. Gecijferdheid is de kennis en vaardigheden nodig om op een effectieve manier om te gaan met de wiskundige eisen van diverse situaties. Zelfs in landen met een hoge graad van bewustzijn op het vlak van gecijferdheid, zien we dat onderwijs- en opleidingsvoorzieningen vaak moeite hebben om geschikte strategieŽn, aanpak en didactische methoden te vinden om volwassen op persoonlijk vlak of als werknemer te helpen om een hoger niveau van gecijferdheid te bereiken.

Een netwerk van Europese onderzoekers, experts en beleidsmensen moet het mogelijk maken om:

  • Een groter bewustzijn omtrent de omvang van het probleem en een grotere bereidheid om aan oplossingen te werken te bereiken.
  • Onderzoeksresultaten, goede praktijkvoorbeelden en nieuwe didactische benaderingen uit te wisselen
  • Een discussie omtrent nieuwe aanbevelingen voor beleid op gang brengen

Leraars/begeleiders, onderzoeksmedewerkers en beleidsmedewerkers, werkzaam op het vlak van gecijferdheid voor volwassenen, worden uitgenodigd om deze website te bezoeken en bijdragen te leveren op de interactieve delen van dit portaal.
Als u in een verwant project, op nationaal of internationaal niveau werkt, dat nog niet in onze pagina's wordt voorgesteld, waarderen wij het dat u contact met ons opneemt!

The copyrights are with the author of the publication. All rights to the translated product are owned by the EMMA consortium through the subcontracting partner, who has the copyright to the original text or has obtained publishing permission from the copyright owner.

Webmaster