Search EMMA

Home - lt

Last updated: 10 Nov 2006

      Introduction text in English Introduction text in Norwegian Introduction text in Spanish Introduction text in Dutch Introduction text in Danish Introduction text in Swedish Introduction text in Latvian Introduction text in Greek Introduction text in Italian Introduction text in Romanian Introduction text in French Introduction text in Slovenian Introduction text in German Introduction text in German Introduction text in Hungarian
 

Welcome to the EMMA Portal (Latvian)

Šo portālu uztur Eiropas konsorcijs (skat. Partneru sarakstu) un atbalsta Socrates programmas Grundtvig 4 apakšprogramma.

EMMA tīkla mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību skaitītprasmes grūtībām. Skaitītprasme ir zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai varētu efektīvi reaģēt un tikt galā ar matemātikas pielietošanas vajadzībām dažādās situācijās. Pat valstīs, kur ir augsts izpratnes līmenis par šiem jautājumiem, mēs varam konstatēt, ka izglītības un apmācību piedāvātāji bieži vien neprot atrast adekvātu stratēģiju, pieeju un didaktiskās metodes, kas palīdzētu pieaugušajiem, gan individuālā līmenī, gan kā darba ņēmējiem, sasniegt augstāku skaitītprasmes līmeni.
Eiropas pētniekiem, ekspertiem un politikas veidotājiem nepieciešami tīkli, lai varētu:

  • paaugstināt sabiedrības apziņas līmeni par problēmas apjomu un iespējamām situācijas uzlabošanas stratēģijām,
  • dalīties pieredzē par pētījumu rezultātiem, labas prakses piemēriem un jaunām didaktiskām pieejām,
  • diskutēt par jaunajām rekomendācijām, ko politiķi varētu ieviest.
    Ja Jūs esat izglītotājs, pētnieks vai politikas veidotājs, kas darbojas pieaugušo skaitītprasmes jomā, mēs aicinām Jūs ielūkoties mūsu mājas lapā un iesaistīties mūsu tīklā, izmantojot portāla interaktīvās iespējas.

Ja Jūs darbojaties līdzīgā nacionāla vai starptautiska līmeņa projektā un šis projekts nav minēts mūsu mājas lapā, mēs būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs ar mums sazināsieties.
 

The copyrights are with the author of the publication. All rights to the translated product are owned by the EMMA consortium through the subcontracting partner, who has the copyright to the original text or has obtained publishing permission from the copyright owner.

Webmaster