Search EMMA

Home - no

Last updated: 10 Nov 2006

      Introduction text in English Introduction text in Norwegian Introduction text in Spanish Introduction text in Dutch Introduction text in Danish Introduction text in Swedish Introduction text in Latvian Introduction text in Greek Introduction text in Italian Introduction text in Romanian Introduction text in French Introduction text in Slovenian Introduction text in German Introduction text in German Introduction text in Hungarian
 

Velkommen til EMMA-portalen

Denne portalen er opprettet og vedlikeholdt av et europeisk konsortium (Se Partners). Den er støttet av Grundtvig 4-aksjonen, som er en del av Sokratesprogrammet.
Emma-nettverket har til hensikt å rette oppmerksomheten mot voksnes vanskeligheter i forhold til hverdagsmatematikk. I denne sammenhengen kan hverdagsmatematikk defineres som den kunnskapen og de ferdighetene som kreves for effektivt å kunne håndtere og respondere til matematiske krav i ulike situasjoner. Selv i land der det er høy oppmerksomhet om dette temaet, finner vi at opplæringstilbydere ikke har strategier, tilnærminger og didaktiske metoder som er gode nok til at voksne kan nå et høyere nivå innen hverdagsmatematikk, som privatpersoner eller arbeidstakere.
Europeiske forskere, eksperter og beslutningstakere vil ha utbytte av nettverksaktivitetene for å:

  • Øke oppmerksomheten om omfanget av problemet og utvikle nye støttestrategier
  • Utveksle forskningsresultater, erfaringer fra god praksis og didaktiske tilnærminger
  • Diskutere nye anbefalinger som kan bli implementert av beslutningstakere

Dersom du er lærer, forsker eller beslutningstaker som arbeider innen dette feltet, er du velkommen til å studere våre websider og delta i nettverket ved å bruke portalens interaktive områder. Dersom du er involvert et lignende prosjekt, nasjonalt eller internasjonalt, som ikke er presentert på våre websider, vil vi være takknemlige om du tar kontakt med oss!

The copyrights are with the author of the publication. All rights to the translated product are owned by the EMMA consortium through the subcontracting partner, who has the copyright to the original text or has obtained publishing permission from the copyright owner.

Webmaster