etikk og moral


Etikk kommer fra gresk "ethikos", som betyr sedelig (moralsk). "Moral" kommer fra latin "moralis" og "moris", som betyr "sed, skikk (tradisjon)"


Etikk er morallære, eller et system av tanker om hva som er riktig og galt.

Etikk varierer fra tid til tid, samfunn til samfunn, og også fra person til person. I Norge synes de fleste for eksempel at det er galt å ha flere enn Ún kone. I andre samfunn blir ikke flerkoneri sett på som galt. Noen synes det er greit å spytte på gaten, andre synes det er galt.

Men noen etiske retningslinjer er universelle. De aller fleste synes for eksempel det er galt å drepe andre mennesker.

Etikk skiller seg fra moral ved at etikk er tankene om hva som er galt og riktig, mens moral er hvordan man oppfører seg i praksis. En persons etikk (tanker) og moral (handlinger) behøver ikke alltid stemme overens. Man kan for eksempel mene det er galt å lyve, men likevel gjøre det i visse situasjoner.