Nyttige lenker

Lagre på maskin

ordliste


arbeidsgiverorganisasjon
arbeidsledighet
arbeidsmiljøloven
arbeidstakerorganisasjon
blandingsøkonomi
BNP
egenkapital
eierform
etablererstipend
etterspørsel
forretningsidé
forretningsplan
forventninger
(helse)forskrifter
hovedavtalen
inflasjon
investorer
kjøpekraft
konjunkturer
konsesjonslovene
lockout
låne til bedrift
markedsøkonomi
målgruppe
overoppheting
planøkonomi
primær- sekundær og tertiærnæring
priser
produksjon
produksjonsutstyr
streik
svart arbeid
tariffavtalen
tarifforhandlinger
tvungen lønnsnemd
ulønnet arbeid
uravstemning