hurtig videre?


Hva slags tester er dette?

Testene måler kunnskapene dine i teoretisk grammatikk. Det er ikke noe automatisk forhold mellom hvor mye teoretisk grammatikk du kan, og hvor godt du skriver eller snakker norsk. Mange som er født og oppvokst i Norge vil f.eks. sikkert ha problemer med en del spørsmål i disse testene. Men hvis du har problemer med å skrive riktig norsk, vil du trenge kunnskaper om norsk grammatikk for å skrive bedre.


Åpne testene:

Test i setningsstruktur

Substantiv/adjektiv

Verb

Disse testene vil gi deg en indikasjon på hva du kan og ikke kan om teoretisk grammatikk.

Hva betyr resultatene?

Testen er prøvd ut i klasser på VOX, med samme tidsfrist som du får. Kommentarene du får ved siden av selve poengsummen, er basert på denne utprøvingen.

Hvordan gjør jeg testene?

Du klikker i rundingen ved siden av svaret du mener er riktig. Tidsfristen er på 10 minutter i alle de tre testene. Klokken begynner å gå når du åpner testen. Hvis tiden går ut før du er ferdig, vil testen stoppe, og resultatet ditt bli summert opp. Ellers klikker du på 'Resultat' nederst i testen for å få vite resultatet ditt, og 'Hvilke var gale' for å få vite hvor du gjorde feil. Klikk 'Prøv igjen" hvis du vil ta testen på nytt.
tester i grammatikk