fortelling

En fortelling er vanligvis en kort tekst, fra 1 til 20 sider lang.

En fortelling må ha en handling, du må ha en historie å fortelle. (Historie og fortelling brukes forresten ofte synonymt: Skrive en fortelling, skrive en historie.) Ellers står du veldig fritt til hvordan du vil fortelle historien.

Leserne har ikke så store krav til komposisisjon og språk i en fortelling som i en novelle, så en fortelling er mye lettere å skrive enn en novelle.

Noen valg må du ta (enten du tenker over dem eller ikke) hvis du skal skrive en fortelling: Hvordan skal du begynne? Hvordan skal fortellingen slutte? Hvilke personer skal være med, og hvordan vil du beskrive dem? Hvem skal leseren se handlingen gjennom - hvilken synsvinkel skal du bruke? Skal du bygge opp fortellingen mot et høydepunkt?

Av og til forteller du om noe som har hendt deg selv eller noen du kjenner. Da gir svarene på mange av spørsmålene ovenfor seg selv. Hvis du skal finne på en historie selv, må du planlegge fortellingen bedre.

Til eksamen kan du bli spurt om å skrive en fortelling om et bestemt tema, eventuelt med en bestemt tittel.

Skriv ut        Lukk